SELAMAT DATANG KE LAMAN WEB MYPLAN

Memuat Turun Laman Web. Sila Tunggu

Tip untuk hari ini..

Rancangan Fizikal Negara Ketiga (RFN Ke-3) menetapkan rangka kerja perancangan dan pembangunan spatial untuk diterjemahkan kepada strategi dan tindakan perancangan di peringkat negara, negeri dan tempatan.

Platform Dokumen Rancangan Pemajuan Nasional

MyPLAN oleh PLANMalaysia

Platform rujukan digital dokumen rancangan pemajuan nasional secara dalam talian ke arah meningkatkan kualiti perkhidmatan penyampaian PLANMalaysia kepada rakyat

Senarai Kategori Penerbitan

Rancangan Pemajuan Nasional

Selanjutnya »

Kajian Pembangunan Malaysia MUO

Selanjutnya »

Manual GIS

Selanjutnya »

Dasar - Dasar Sektoral

Selanjutnya »

Pelan Pengurusan Spatial (PPS) Negara & Negeri

Selanjutnya »

Ringkasan Eksekutif & Brosur

Selanjutnya »

Aplikasi Mudah Alih

Capaian Dokumen Rancangan Pemajuan Nasional

MyPLAN merupakan aplikasi yang dibangunkan oleh PLANMalaysia sebagai inisiatif untuk meningkat keberkesanan perkhidmatan kepada pengguna. Aplikasi ini membantu pengguna bagi capaian dokumen-dokumen dasar seperti Rancangan Fizikal Negara Keempat (RFN4), Dasar Perbandaran Negara Kedua (DPN2), Dasar Perancangan Fizikal Desa Negara 2030 (DPFDN) dan lain-lain Dasar di Peringkat Nasional.

Aplikasi MyPLAN memberikan kemudahan untuk penggun membaca dokumen menggunakan pelbagai peranti (tablet, telefon pintar, laptop / dekstop). Pengguna juga melakukan carian maklumat dalam dokumen dan memuat turun dokumen dalam format PDF. Selain itu, pengguna boleh berkongsi maklumat dari dokumen ke media sosial.

Perkhidmatan Atas Talian

Hakcipta Terpelihara PLANMalaysia © 2023
TOP