SELAMAT DATANG KE LAMAN WEB MYPLAN

Memuat Turun Laman Web. Sila Tunggu

Tip untuk hari ini..

Rancangan Fizikal Negara Ketiga (RFN Ke-3) menetapkan rangka kerja perancangan dan pembangunan spatial untuk diterjemahkan kepada strategi dan tindakan perancangan di peringkat negara, negeri dan tempatan.

Penerbitan PLANMalaysia

Rancangan Pemajuan Nasional

Rancangan Fizikal Negara Keempat (RFN4)

2,403 views     4,714 hits
Rancangan Fizikal Negara Keempat adalah kesinambungan dari Rancangan Fizikal Negara Ke-3 yang bertindak rangka kerja spatial bagi perancangan fizikal di peringkat nasional, wilayah, negeri dan tempatan.

VOL 1

(Bahasa Inggeris)

Versi 1.0 (Bahasa Melayu)

No. Senarai Kandungan    
1. Perutusan   0.764 MB   5 M/S   PDF   e-Book
2. Kandungan Laporan   1.4 MB   4 M/S   PDF   e-Book
3. Bab 1- Pengenalan   2.9 MB   14 M/S   PDF   e-Book
4. Bab 2 - Konteks Perancangan Semasa   113.4 MB   30 M/S   PDF   e-Book
5. Bab 3 - Matlamat Dan Hala Tuju   340.9 MB   58 M/S   PDF   e-Book
6. Bab 4 - Teras 1 (Pengenalan)   0.617 MB   4 M/S   PDF   e-Book
7. Bab 4 - Teras 1 (PD1)   110.5 MB   8 M/S   PDF   e-Book
8. Bab 4 - Teras 1 (PD2)   271.9 MB   42 M/S   PDF   e-Book
9. Bab 4 - Teras 1 (PD3)   186.1 MB   50 M/S   PDF   e-Book
10. Bab 4 - Teras 1 (PD4)   1.9 MB   10 M/S   PDF   e-Book
11. Bab 4 - Teras 1 (Perkaitan SDGs)   0.98 MB   4 M/S   PDF   e-Book
12. Bab 5 - Teras 2 (Pengenalan)   1.7 MB   4 M/S   PDF   e-Book
13. Bab 5 - Teras 2 (KD1)   181.6 MB   48 M/S   PDF   e-Book
14. Bab 5 - Teras 2 (KD2)   426.6 MB   110 M/S   PDF   e-Book
15. Bab 5 - Teras 2 (KD3)   106.4 MB   31 M/S   PDF   e-Book
16. Bab 5 - Teras 2 (Perkaitan SDGs)   3.5 MB   7 M/S   PDF   e-Book
17. Bab 6 - Teras 3 (Pengenalan)   1.4 MB   4 M/S   PDF   e-Book
18. Bab 6 - Teras 3 (KI1)   23.9 MB   10 M/S   PDF   e-Book
19. Bab 6 - Teras 3 (KI2)   17.8 MB   8 M/S   PDF   e-Book
20. Bab 6 - Teras 3 (KI3)   30.6 MB   14 M/S   PDF   e-Book
21. Bab 6 - Teras 3 (KI4)   17.2 MB   6 M/S   PDF   e-Book
22. Bab 6 - Teras 3 (Perkaitan SDGs)   7.84 MB   2 M/S   PDF   e-Book
23. Bab 7 - Pelan Pengurusan Spatial Negeri (PPSN)   11.6 MB   4 M/S   PDF   e-Book
24. Bab 7 - PPSN (Zon Utara)   54.4 MB   24 M/S   PDF   e-Book
25. Bab 7 - PPSN (Zon Timur)   87.4 MB   18 M/S   PDF   e-Book
26. Bab 7 - PPSN (Zon Tengah)   53.7 MB   12 M/S   PDF   e-Book
27. Bab 7 - PPSN (Zon Selatan)   182.8 MB   18 M/S   PDF   e-Book
28. Bab 7 - PPSN (W.P Labuan)   13.0 MB   6 M/S   PDF   e-Book
29. Bab 8 - Pengurusan dan Pelaksanaan   31.1 MB   48 M/S   PDF   e-Book
30. Glosari   14.0 MB   16 M/S   PDF   e-Book
31. Singkatan kata   0.3 MB   11 M/S   PDF   e-Book
Hakcipta Terpelihara PLANMalaysia © 2023
TOP