SELAMAT DATANG KE LAMAN WEB MYPLAN

Memuat Turun Laman Web. Sila Tunggu

Tip untuk hari ini..

Rancangan Fizikal Negara Ketiga (RFN Ke-3) menetapkan rangka kerja perancangan dan pembangunan spatial untuk diterjemahkan kepada strategi dan tindakan perancangan di peringkat negara, negeri dan tempatan.

Penerbitan PLANMalaysia

Rancangan Pemajuan Nasional

Dasar Perancangan Fizikal Desa Negara 2030

406 views     594 hits
DPF Desa Negara merupakan dasar pembangunan desa yang pertama di Malaysia berbentuk spatial. Usaha untuk mengintegrasikan perancangan spatial dalam dasar pembangunan desa ini merupakan suatu cabaran kerana desa dan kampung senang berubah dan bertukar (fluid). DPF Desa Negara 2030 disediakan selaras dengan langkah pertama berdasarkan Pelan Indikatif 9 di dalam RFN Ke-2 yang menyatakan keperluan terhadap sebuah dasar pembangunan desa negara. Dasar ini bertujuan mewujudkan perancangan holistik bagi pembangunan desa dan melengkapkan Dasar Perbandaran Negara yang disediakan untuk kawasan bandar di Malaysia. DPF Desa Negara berbentuk ‘operational plan’ yang merangkumi aspek sosial, ekonomi, alam sekitar, pengangkutan, infrastruktur, utiliti, warisan, pengurusan dan mekanisme pemantauan. DPF Desa Negara ini menyediakan pernyataan dasar, strategi dan langkah-langkah pencapaian mengikut tema dan teras bagi merealisasikan visi pembangunan desa sehingga tahun 2030.

VOL 1

(Bahasa Inggeris)

Versi 1.0 (Bahasa Melayu)

No. Senarai Kandungan    
1. PRAKATA   PDF   e-Book
2. ISI KANDUNGAN   PDF   e-Book
3. BAB 1 | PENGENALAN   PDF   e-Book
4. BAB 2 | SENARIO PERANCANGAN DESA DI MALAYSIA   PDF   e-Book
5. BAB 3 | KERANGKA STRATEGIK DPF DESA NEGARA   PDF   e-Book
6. BAB 4 | HALA TUJU PEMBANGUNAN DESA   PDF   e-Book
7. BAB 5 | TERAS 1   PDF   e-Book
8. BAB 6 | TERAS 2   PDF   e-Book
9. BAB 7 | TERAS 3   PDF   e-Book
10. BAB 8 | TERAS 4   PDF   e-Book
11. BAB 9 | TERAS 5   PDF   e-Book
12. BAB 10 | SISTEM CIRI CIRI DESA MALAYSIA   PDF   e-Book
13. BAB 11 | PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN   PDF   e-Book
14. BAB 12 | RUMUSAN   PDF   e-Book
Hakcipta Terpelihara PLANMalaysia © 2023
TOP