SELAMAT DATANG KE LAMAN WEB MYPLAN

Memuat Turun Laman Web. Sila Tunggu

Tip untuk hari ini..

Rancangan Fizikal Negara Ketiga (RFN Ke-3) menetapkan rangka kerja perancangan dan pembangunan spatial untuk diterjemahkan kepada strategi dan tindakan perancangan di peringkat negara, negeri dan tempatan.

Penerbitan PLANMalaysia

Rancangan Pemajuan Nasional

Dasar Perbandaran Negara Kedua

276 views     592 hits
DPN2 ini akan merumuskan objektif-objektif pelaksanaan dan strategi-strategi yang akan mengambil kira perubahan yang telah berlaku dan yang dijangka akan berlaku bagi tempoh 2016 hingga 2025. Ia juga akan memperincikan tindakan-tindakan yang perlu dilaksanakan oleh pihak berkuasa tempatan (PBT), agensi kerajaan dan swasta serta NGO’s yang berkaitan. Satu sistem pemantauan juga telah dicadangkan untuk melihat sejauh mana tindakan-tindakan yang digariskan dilaksanakan oleh agensi yang dikenalpasti pada tempoh yang telah ditetapkan.

VOL 1

(Bahasa Inggeris)

Versi 1.0 (Bahasa Inggeris)

No. Senarai Kandungan    
1. Front Page   PDF   e-Book
2. Message   PDF   e-Book
3. Table Content   PDF   e-Book
4. Chapter 1   PDF   e-Book
5. Chapter 2   PDF   e-Book
6. Chapter 3   PDF   e-Book
7. Chapter 4   PDF   e-Book
8. Chapter 5   PDF   e-Book
9. Chapter 6 | Principle 1   PDF   e-Book
10. Chapter 6 | Principle 2   PDF   e-Book
11. Chapter 6 | Principle 3   PDF   e-Book
12. Chapter 6 | Principle 4   PDF   e-Book
13. Chapter 6 | Principle 5   PDF   e-Book
14. Chapter 7   PDF   e-Book
15. Appendix   PDF   e-Book

VOL 1

(Bahasa Inggeris)

Versi 1.0 (Bahasa Melayu)

No. Senarai Kandungan    
1. Prakata   0.59 MB   10 M/S   PDF   e-Book
2. Bab 1   0.6 MB   3 M/S   PDF   e-Book
3. Bab 2   0.6 MB   10 M/S   PDF   e-Book
4. Bab 3   PDF   e-Book
5. Bab 4   PDF   e-Book
6. Bab 5   PDF   e-Book
7. Bab 6   PDF   e-Book
8. Bab 7   PDF   e-Book
9. Lampiran   PDF   e-Book
Hakcipta Terpelihara PLANMalaysia © 2023
TOP